تاريخ : | | نویسنده : graphkade

ترجمه فارسی نهج البلاغه در فضيلت جهاد
از خطبه‏هاي آن حضرت عليه‏السلام است (که در اواخر عمر شريفش فرموده و اصحاب خود را از جهاد نکردن با معاويه توبيخ و سرزنش مي‏نمايد): پس از ستايش خداوند و درود بر رسول اکرم، جهاد (کارزار با مخالفين دين) دري است از درهاي بهشت که خداوند آنرا بروي خواص دوستان خود گشوده، و لباس تقوي و پرهيزکاري است (اهل تقوي را از شر مخالفين حفظ مي‏کند، مانند لباس سرما و گرما را) و زره محکم حقتعالي و سپر قوي اوست (براي نگاهداري اهل تقوي از اسلحه دشمنان) پس هر که از آن دوري کرده آنرا ترک کند خداوند جامه ذلت و خواري و رداي بلاء و گرفتاري به او مي‏پوشاند و بر اثر اين حقارت و پستي زبون و بيچاره مي‏شود، و چون خداوند رحمت خود را از دل او برداشته به بيخردي مبتلي گردد (در کار خويش حيران و سرگردان ماند) و به سبب نرفتن جهاد و اهميت ندادن به اين امر مهم از راه حق دور شده در راه باطل قدم مي‏گذارد و به نکبت و بيچارگي گرفتار گرديده، از عدل و انصاف محروم مي‏شويد (ستمکار بر او تسلط پيدا نموده با او به بي‏انصافي رفتار خواهد کرد).
آگاه باشيد من شما را بجنگيدن (معاويه و تابعين او) شب و روز و نهان و آشکار دعوت نموده گفتم پيش از آنکه آنها بجنگ شما بيايند شما به جنگشان برويد، سوگند به خدا هرگز با قومي در ميان خانه (ديار) ايشان جنگ نشده مگر آنکه ذليل و مغلوب گشته‏اند، پس شما وظيفه خود را به يکديگر حواله نموديد (هر يک از شما توقع داشته ديگري به وظيفه خود عمل کند) و همديگر را خوار مي‏ساختيد تا اينکه (دشمن غلبه پيدا نمود و) از هر طرف اموال شما غارت گرديد و ديار شما از تصرفتان بيرون رفت، و اين برادر غامد (سفيان ابن عوف از قبيله بني‏غامد) است که (بامر معاويه) با سواران خود بشهر انبار (يکي از شهرهاي قديم عراق و واقع در سمت شرقي فرات) وارد گرديده، و حسان ابن حسان بکري (والي و حاکم آنجا) را کشت و سواران شما را از حدود آن شهر دور گردانيد، و به من خبر رسيده که يکي از لشگريان ايشان بر يک زن مسلمان و يک زن کافره ذميه داخل مي‏شده و خلخال و دست بند و گردن بندها و گوشواره‏هاي او را مي‏کنده، و آن زن نمي‏توانسته از او ممانعت کند مگر آنکه صدا بگريه و زاري بلند نموده از خويشان خود کمک بطلبد، پس دشمنان (از اين کارزار) با غنيمت و دارائي بسيار بازگشتند در صورتيکه بيک نفر از آنها زخمي نرسيده و خوني از آنها ريخته نشد، اگر مرد مسلماني از شنيدن اين واقعه از حزن و اندوه بميرد، بر او ملامت نيست، بلکه بنزد من هم بمردن سزاوار است،
اي بسا جاي حيرت و شگفتي است! سوگند به خدا اجتماع ايشان (معاويه و همراهان او) بر کار نادرست خودشان و تفرقه و اختلاف شما از کار حق و درست خودتان دل را مي‏ميراند و غم و اندوه را جلب مي‏نمايد، پس روهاي شما زشت و دلهايتان غمين گردد و هنگاميکه در آماج تير آنها قرار گرفته‏ايد: (دشمن بسوي شما تير مي‏اندازد و شما از روي بي‏حميتي و تفرقه و اختلافي که داريد سينه خود را هدف قرار داده خاموش نشسته‏ايد) مال شما را به يغما مي‏برند و شما غارت نمي‏کنيد، و با شما جنگ مي‏کنند و شما جنگ نمي‏نمائيد، و خداوند را معصيت مي‏کنند و شما راضي هستيد، وقتيکه به شما در ايام تابستان امر کردم که بجنگ ايشان برويد گفتيد اکنون هوا گرم است ما را مهلت ده تا سورت گرما شکسته شود، و چون در ايام زمستان شما را بجنگ با آنها امر کردم گفتيد در اين روزها هوا بسيار سرد است بما مهلت ده چندانکه سرما برطرف گردد، شما که اين همه عذر و بهانه از جهت فرار از گرما و سرما مي‏آوريد پس سوگند به خدا (در ميدان جنگ) از شمشير زودتر فرار خواهيد نمود، اي نامردهائي که آثار مردانگي در شما نيست، و اي کسانيکه عقل شما مانند عقل بچه‏ها و زنهاي تازه به حجله رفته است، اي کاش من شما را نمي‏ديدم و نمي‏شناختم که سوگند به خدا نتيجه شناختن شما پشيماني و غم و اندوه مي‏باشد، خدا شما را بکشد که دل مرا بسيار چرکين کرده سينه‏ام را از خشم آکنديد، و در هر نفس پي در پي غم و اندوه به من خورانديد، و به سبب نافرماني و بي‏اعتنائي بمن راي و تدبيرم را فاسد و تباه ساختيد تا اينکه قريش گفتند پسر ابيطالب مرد دليري است، و ليکن علم جنگ کردن ندارد، خدا پدرانشان را بيامرزد! (که در گفتار خود فکر و تامل نکردند) آيا هيچيک از آنان ممارست و جديت مرا در جنگ داشته و پيش قدمي و ايستادگي او بيشتر از من بوده؟ هنوز به سن بيست سالگي نرسيده بودم که آماده جنگ گرديدم و اکنون زياده از شصت سال از عمرم مي‏گذرد (که هميشه راي و تدبير من در جنگها صائب بوده) و ليکن راي و تدبير ندارد کسيکه فرمانش را نمي‏برند و پيروي از احکامش نمي‏نمايند. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) أَمَّا بَعْدُ فإِنَّ الْجِهادَ بابٌ مِنْ أَبْوابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخاصَّةِ أَوْلِيائِهِ، وَ هُوَ لِباسُ التَّقْوى، وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ، وَ ‏جُنَّتُهُ‏ الْوَثِيقَةُ، فَمَن تَرَکَهُ ‏‏رَغْبَةً‏ ‏‏عَنْهُ‏‏ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَةُ الْبَلاءُ، وَ ‏دُيِّثَ‏ بِالصَّغارِ وَ ‏‏اَلْقَماءِ‏، وَ ضُرِبَ عَلى قَلْبِهِ ‏‏بِالْإِسْهابِ‏‏، وَ ‏أُدِيلَ‏ ‏الْحَقّ‏ ‏مِنْهُ‏ بِتَضْيِيعِ الْجِهادِ، وَ ‏سِيمَ‏ ‏الْخَسْفَ‏ وَ مُنِعَ ‏اَلنَّصَفَ‏.
أَلا وَ إِنِّىِ قَدْ دَعَوْتُکُمْ إِلى ‏قِتالِ‏ هؤُلاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَ نَهاراً وَ سِرّاً وَ إِعْلاناً، وَ قُلْتُ لَکُمْ: أُغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوکُمْ، فَوَاللَّهِ ما غُزِىَ قَوْمٌ قَطُّ فِى ‏عُقْرِ ‏دارِهِمْ‏ إِلَّا ذَلُّوا، ‏فَتَواکَلْتُمْ‏ وَ تَخاذَلْتُمْ حَتّى ‏شُنَّتْ‏ ‏عَلَيْکُمُ‏ ‏الْغاراتُ‏، وَ مُلِکَتْ عَلَيْکُمُ الاَوْطانُ، ‏وَ ‏هذا أَخُو غامِدٍ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ ‏الاَنبارَ، وَ قَدْ قَتَلَ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ الْبَکْرِىَّ، وَ أَزالَ خَيْلَکُمْ عَن ‏مَسالِحِها وَ لَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ کانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَ الْأُخْرَى ‏الْمُعاهَدَةِ فَيَنْتَزِعُ ‏حِجْلَها وَ ‏قُلْبَها وَ قَلائِدَها ‏و ‏‏رِعاثَها‏، ما ‏تَمْتَنِعُ‏ مِنْهُ إِلّا ‏بِالْإِسْتِرْجاعِ‏ ‏وَ ‏اْلْاِسْتِرْحامِ‏، ثُمَّ انْصَرَفُوا ‏وافِرِينَ‏، ما نالَ رَجُلًا مِنْهُمْ ‏کَلْمٌ‏ وَ لا أُرِيقَ ‏لَهُ‏ دَمٌ، فَلَوْ أَنَّ امْرَاءً مُسْلِماً ماتَ مِنْ بَعْدِ هذا أَسَفاً ما کانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ کانَ بِهِ عِنْدِى جَدِيراً.
فَيا عَجَباً عَجَباً!! وَ اللَّهِ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَ يَجْلِبُ الْهَمَّ ‏اجْتِماعُ‏ هؤُلاءِ الْقَوْمِ عَلى باطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقُکُمْ عَنْ حَقِّکُمْ، فَقُبْحاً لَکُمْ وَ ‏تَرَحاً حِينَ صِرْتُمْ ‏غَرَضاً يُرْمى. يُغارُ عَلَيْکُمْ وَ لا تُغِيرُونَ، وَ تُغْزَوْنَ وَ لا تَغْزُونَ، وَ يُعْصَى اللَّهُ وَ تَرْضَوْنَ، فَإِذا أَمَرْتُکُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِى أَيّامِ الْحَرِّ قُلْتُمْ هذِهِ ‏حَمارَّةُ ‏الْقَيْظِ أَمْهِلْنا ‏يُسَبِّخْ‏ عَنَّا الْحَرُّ، وَ إِذا أَمَرْتُکُمْ ‏بِالسَّيْرِ ‏إِلَيْهِمْ‏ فِى الشِّتاءِ قُلْتُمْ هذِهِ ‏صَبارَّةُ ‏الْقُرِّ أَمْهِلْنا ‏يَنْسَلِخْ‏ عَنَّا الْبَرْدُ، کُلُّ هذا فِراراً مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ ‏فَإِذا ‏کُنْتُمْ‏ ‏مِنَ‏ ‏الْحَرِّ ‏وَ ‏الْقُرِّ ‏تَفِرُّونَ‏ فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرُّ. يا أَشْباهَ الرِّجالِ وَ لا رِجالَ، حُلُومُ اْلْأَطْفالِ، وَ عُقُولُ رَبَّاتِ ‏الْحِجالِ‏، لَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَرَکُمْ وَ لَمْ أَعْرِفْکُمْ، مَعْرِفَةً وَ اللَّهِ جَرَّتْ نَدَماً وَ أَعْقَبَتْ ‏‏سَدَماً‏، قاتَلَکُمُ اللَّهُ لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَلْبِى ‏قَيْحاً، وَ ‏شَحَنْتُمْ‏ ‏صَدْرِى‏ غَيْظاً، وَ جَرَّعْتُمُونِى ‏نُغَبَ‏ ‏التَّهْمامِ‏ ‏أَنْفاساً، وَ أَفْسَدْتُمْ عَلَىَّ رَأْيِى بِالْعِصْيانِ وَ الْخِذْلانِ حَتّى ‏قالَتْ‏ قُرَيشٌ: إِنَّ ابْنَ أَبِيطالِبٍ رَجُلٌ شُجاعٌ وَ لکِنْ لا عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ. للَّهِ أَبُوهُمْ! وَ هَلْ أَحَدٌ مَنْهُمْ أَشَدُّ لَها ‏مِراساً وَ أَقْدَمُ فِيها مَقاماً مِنِّى؟ لَقَدْ نَهَضْتُ فِيها وَ ما بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ، وَ ها أَنَا ذا قَدْ ‏ذَرَّفْتُ‏ ‏عَلَى‏ ‏السِّتِّينَ‏، وَ لکِنْ ‏لا ‏رَأْىَ‏ ‏لِمَنْ‏ ‏لا ‏يُطاعُ‏.

رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.